Får du den “grønne strømmen” du betaler for?

Jul 5, 2021 | Grønn Energi

Forbrukertilsynet gikk nylig ut mot ti strømselskap som reklamerer med “grønn strøm”. Selskapene har brutt markedsføringsloven. Hvordan får du strøm som faktisk er grønn?

Flere norske strømselskaper reklamerer med “grønn strøm” eller “fornybar energi”. Du betaler da litt ekstra for at strømmen du bruker skal komme fra fornybare kilder. Problemet er at det ikke er så lett å skille mellom fornybar og ikke-fornybar.

– Hvilken strømavtale man har, påvirker ikke strømmen man får levert i stikkontakten, sier seksjonssjef for bærekraft, Tonje Drevland, til NRK.

Nettopp derfor anklager Forbrukertilsynet ti strømselskap for brudd på markedsføringsloven.

Grønnvasking?

Forbrukertilsynet mener at selskapene som selger “grønn strøm” – uten å gi noen nærmere forklaring – kan få konkurransefortrinn de ellers ikke ville hatt. Selskapene har fått beskjed om å ikke bruke ord som “fornybar” og “grønn”. 

Her kan det tenkes at kunder har byttet strømavtale i den tro at strømmen de bruker, skal være helt fornybar. Det er altså ikke tilfellet. Flere strømselskap har nå endret ordlyden i sine annonser.

Hvordan sikrer du grønn strøm? 

Grønn strøm-avtalene sikrer altså ikke at strømmen du bruker faktisk er fornybar. Det betyr ikke at det ikke finnes løsninger som sikrer deg grønn strøm. En mulighet er å produsere din egen strøm hjemme eller i fritidsboligen. 

Med sol-, vind- eller vannkraft kan du få ren energi og lav strømpris. Du betaler selvsagt ikke for strømmen du produserer selv – altså slipper du både kraftpris, avgifter og nettleie store deler av året. 

Du kan også få støtte til el-produksjon fra Enova. Denne støtten gjør det enklere for privatpersoner å produsere egen strøm. Støtten gjelder både for bolig og fritidsbolig, og for både kjøp og leasing av anlegg. 

Produser grønn strøm hjemme

Her er noen eksempler på anlegg som kan passe til bolig eller fritidsbolig:

  • Solceller
  • Vindmølle

Solceller

Prisen på solceller har gått voldsomt ned de siste årene. Samtidig har antall solcelleanlegg skutt i været. Nå kan du til og med lease solceller til en billig penge. I tillegg har solcellene blitt mer effektive med årene. 

Altså er solceller enklere, bedre og billigere enn noen gang. 

Etterspørselen etter strøm påvirker strømprisene. Sannsynligheten er stor for at strømprisene kommer til å stige i takt med at mer og mer av industri og transport blir elektrisk. 

Vindmølle

Mange ser for seg enorme konstruksjoner når de hører ordet “vindmølle”. Eller kanskje du ser for deg vindmøllene man før i tiden brukte til å male korn til mel? 

Det finnes også mindre vindmøller du kan installere hjemme eller på hytta. 

Hvis du bor et sted hvor det blåser mye, kan dette være en lur investering. Mange hytteområder på fjellet ligger godt over tregrensa, og får dermed ikke så mye ly. En hytte ved kysten kan også ha god nytte av en vindmølle.

En kombinasjon?

Det finnes også muligheter for å kombinere ulike anlegg. Solceller produserer strøm selv om det er overskyet – også om vinteren. Produksjonen er riktignok noe lavere enn om sommeren. Da kan du eventuelt spe på med grønn strøm fra en vindmølle.

Grønn strøm er fremtiden

Fremover må industri og transport over på fornybar energi. Hvis ikke kommer vi ikke til å kunne stoppe klimaforandringene. 

Politikerne og det private næringslivet har brukt lang på å handle. Endelig gjøres det mer for miljøet, men det er fortsatt viktig å vise politikere og investorer at det lønner seg å satse enda mer på grønn strøm.

Det kan du gjøre ved å produsere din egen strøm.