Derfor bør du velge miljømerket strøm

Nov 20, 2020 | Grønn Energi

Du tenker kanskje ikke så mye over strømmen som kommer ut av stikkontakten din, men sett fra miljøets side er det stor forskjell på strøm. 

Ønsker du å bidra til en mer bærekraftig verden? Ved å velge et strømselskap som leverer energi fra fornybare kilder, bidrar du til at kraftindustrien blir grønnere. 

Bærum Energi – for en renere planet

Strømleverandøren Bærum Energi leverer miljømerket strøm fra 100% fornybare kilder. Fornybare kilder er mer bærekraftige enn ikke-fornybare kilder fordi de er utømmelige. 

De fleste fornybare kilder til energi stammer fra solkraft. Det inkluderer vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. I tillegg utvinnes også selve solkraften, enten ved bruk av solcellepaneler eller gjennom varmekraftverk. 

I Norge er det stor etterspørsel etter miljømerket strøm. 98% av all strømproduksjon i Norge er fornybar og energivennlig. Det gjør oss unike i et globalt perspektiv. 

Solvarme er fremtidens kraftkilde

En stor fordel med solkraft er at energien er relativt jevnt fordelt over hele verden. Dermed er det ikke nødvendig å frakte energien over lengre distanser, og man unngår miljøbelastning fra tungtransport. 

Mengden solenergi som treffer jorda i løpet av 40 minutter er større enn all energien verdens befolkning trenger på et år. Solkraft er derfor et svært godt miljøvalg, og sannsynligvis fremtidens største kraftkilde. 

Se etter miljømerket

Når du velger en strømleverandør som tilbyr miljømerket strøm, betyr det at strømforbruket ditt blir dekket av en like stor produksjon med fornybar energi. På den måten bidrar du til å øke utnyttelsen av fornybare kilder, til fordel for fossile kilder. 

Dette betyr at strømmen i stikkontakten din fortsatt er den samme, uansett hvilken strømleverandør du velger. Du sikrer likevel at pengene fra forbruket ditt går til produsenter av fornybar energi, og da har du gjort et godt miljøvalg. 

Slik kan du bidra

Ønsker du å bidra til en grønnere verden? Alle forbrukere kan gjøre en forskjell for en mer bærekraftig energiindustri. Her er noen enkle tiltak du kan gjøre:

Endre forbruksvanene dine: Bli flinkere til å spare strøm, for eksempel ved å senke temperaturen hjemme med én grad, skru av lyset i rom du ikke bruker og vaske klær i kaldere vann. 

Bruk forbrukermakten: Still krav til produsenter og tenk over hvem du handler fra. Velg transparente og miljøsertifiserte bedrifter, fremfor bedrifter som ikke vil oppgi hvor produksjonen finner sted. 

Velg riktig kraftleverandør: Ved å velge et strømselskap som Bærum Energi, bidrar du til å støtte produsenter av fornybar energi. Dermed har du gjort et godt valg for miljøet – og lommeboka. 

Med dagens teknologi er kostnaden for å produsere fornybar energi konkurransedyktig med produksjonen av kull- og gasskraft. Dermed er det egentlig ingen grunn til å ikke velge miljømerket strøm.