Tilskudd fra Enova

Enova kan gi tilskudd til installasjon av varmestyringssystemer. Privathusholdninger kan få tilbake 20% av dokumentert totalkostnader, inkludert merverdiavgift, oppad begrenset til  4.000 kr. Kravet er at systemet skal kunne styre temperaturen i minimum 3  soner som reguleres uavhengig av hverandre. Aventa sitt reguleringssystem oppfyller kravet og kommer dermed inn under ordningen. 

Ordningen er rettighetsbasert.

Les mer

Man kan også kombinere en investering i et varmestyringssystem med andre energitiltak, som fornybare energikilder.

Før man registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer må foreligge. Merk at siste faktura må være fra 2015, og kan ikke være eldre enn fire måneder. Varmestyringssystemet kan ikke være kjøpt tidligere enn for 12 måneder siden.