Regulering

Temperaturregulering uten romtermostater

Aventa regulerer gulvvarmen etter utetemperatur og solinnstråling i stedet for å bruke romtermostater. Fordi det er betydelig treghet i bygg/gulv, gir denne reguleringsmetoden bedre temperaturstabilitet. Regulatoren beregner varmebehovet en halv time fram i tid og tilfører nøyaktig den mengde varmt vann til gulvet som skal til for å holde temperaturen i rommet på valgt nivå. Styring av ulike soner i bygget gjøres uavhengig av hverandre.

  • Lavere installasjonskostnader
  • Jevnere innetemperatur
  • Lavere energiforbruk

Pulset varmedistribusjon

Tilførselen av varme reguleres ved pulsvis sirkulasjon i gulvvarmesløyfene. Varmebehovet bestemmes utfra ønsket romtemperatur, utetemperatur og solinnfall. Styringssystemet beregner hvilken varmemengde som må tilføres for å gi maksimal temperaturkomfort. Beregningen av riktig sirkulasjonstid baseres på vanntemperaturen og vannmengden. 

Styringsmetoden gir jevn innetemperatur og man unngår temperatursvingningene man ofte får når temperaturen skal korrigeres i etterkant. Figuren til høyre viser målinger av romtemperatur i to rom som reguleres med Aventa- systemet. Det ene gulvet er støpt, det andre er et trebjelkelagsgulv.