Priser elektronikk

Merk at prisene er veiledende for enkeltprosjekter. 

Modeller;

  1. uc:floor – temperaturregulering + energimåling for vannbåren gulvvarme
  2. uc:symphony – temperaturregulering og energimåling for vannbåren gulvvarme + regulering av solvarmeanlegg
  3. uc:server – datalagring + kommunikasjon over internett
  4. rc: – betjeningspanel + infoskjerm
  5. sc: – regulering av solvarmeanlegg (RESOL)

Veiledende priser for enkeltprosjekter: