Modeller/systemer

  • uc:floor – temperaturregulering + energimåling for vannbåren gulvvarme
  • uc:symphony – temperaturregulering og energimåling for vannbåren gulvvarme + regulering av solvarmeanlegg
  • uc:server – datalagring + kommunikasjon over internett
  • rc: – betjeningspanel + infoskjerm
  • sc: – enkel regulering av solvarmeanlegg

Programvare (logg:) og server (uc:server) sørger for automatisert innhenting av energidata som grunnlag for fakturering.

Produktene er norskprodusert hos Hapro AS (Norges største produsent av elektronikk). Hapro benytter siste generasjon av produksjonsutstyr som sikrer høy kvalitet på produktene de produserer.

Hva trenger man i den enkelte boenhet?

Aventa uc:floor eller uc:symphony

uc:floor sørger for optimal styring av lavtemperatur vannbåren varme for inntil 5 soner. Styringssystemet regulerer oppvarmingen av boligen ved å beregne hvor mye varme som trengs for å holde en jevn innetemperatur. Varmen leveres ved at varmt vann sendes i pulser i varmesløyfene ut til de respektive varmesonene.

uc:symphony er et 100% styringssystem for vannbårent gulvvarmeanlegg, men inkluderer i tillegg optimal regulering og drift  av  et tilknyttet  AventaSolar solvarmeanlegg. For gulvvarme er styrings-prinsippet det samme som for uc:floor regulator. Driften av solvarmeanlegget bestemmes av temperatur-målinger i varmelager og solfanger. Solvarmeanlegget beskyttes kontinuerlig ved hjelp av flere sikkerhetsfunksjoner.

Aventa rc:

er et betjeningspanel som plasseres i oppholdsrom. rc: kommuniserer med hovedenheten via Echelons Pyxos™ nettverk. Betjeningspanelet har en grafisk skjerm som viser;

– utetemperatur og vanntemperaturer i varmesystemet
– beregnede varmepådrag til de ulike sonene
– energiforbruk gulvvarme siste 7 døgn
– energiforbruk elektrisitet siste 7 døgn
– forbruk av varmtvann

Hva trenger man i teknisk rom?

Aventa uc:server

For å sette alle enhetene sammen og knytte disse til Internett, behøver man en felles server. Serveren kan formidle informasjon om utetemperatur, temperaturen i oppvarmingssystemet og solinnstråling til de enkelte enheter i LON-nettverket. Dersom det skal hentes inn data fra fellesmåler, for eksempel fra varmeveksler mot fjernvarme, hentes denne informasjonen også av serveren

En enhet i hvert totalsystem gir lite utslag på totalkostnaden