Energimåling

Behovet for individuell energimåling er åpenbart – brukere ønsker å betale for eget forbruk og dermed ha anledning til å påvirke egen energiregning. Presis energimåling er integrert i reguleringssystemet fra Aventa, fordi beregnet varmebehov tilsvarer energiforbruket. Brukeren ser til enhver tid eget forbruk på lysskjerm. Andre forbruk som f. eks. elektrisitet, gass, varmt og kaldt tappevann kobles til samme system.

To-veis kommunikasjonsmodul med programvare sikrer utlesning av alle energidata og avregning av forbruket mot fellesmåler i teknisk rom, slik at utlesningen kan avstemmes med totalforbruket. Dataene kan hentes over Internett.

Energiforbruket leses ut via et sentralt driftskontrollanlegg eller av driftspersonell på egen PC. Forbruket kan også leses direkte inn i faktureringssystemet for annen energi (elektrisitet, gass). Forbruksrapportene tilpasses det faktureringssystemet som brukes

Samme programvare brukes til å lese ut systemparametere for varmeanlegget. Brukerstøtte blir dermed mye enklere ettersom det blir mulig å veilede brukeren og sjekke innstillinger uten fysisk å oppsøke leiligheten.