Temperaturstyring og energimåling

Komplett system for temperaturstyring av vannbårne varmeanlegg med innebygget energimåler.

Aventa tilbyr et komplett system for temperaturregulering, energimåling og toveiskommunikasjon og som er spesielt utviklet for lavtemperatur vannbåren varme - med eller uten solvarmeanlegg.

Integrerte totalsystemer gir mange fordeler i form av enklere systemutforming, færre komponenter og utstyrsleverandører, rimeligere installasjon og mer profesjonell drift av varmeanlegget. For brukeren betyr dette god varmekomfort og rettferdig fordeling av energikostnadene. Utbyggeren reduserer både kostnader og kompleksitet gjennom rimeligere produkter og mindre koordinering. For driftsselskapet blir logging og innsamling av energidata vesentlig enklere og man får et godt grunnlag for individuell fakturering.

Aventa har levert systemet til både store boligblokker og mindre prosjekter som eneboliger og rekkehus.

Fordeler

  • integrert system - lave installasjonskostnader
  • jevn innetemperatur og minimalt energiforbruk
  • presis energimåling
  • 100% samsvar mellom kundens avlesning og faktura
  • driftsstøtte og feilsøk via Internett
  • forbruksrapporter for enkel og tilpasset fakturering

Enova støtter installasjon av temperaturstyringssystem

Enova gir tilskudd til privatpersoner som investerer i temperaturstyringssystem i egen bolig. Andelseiere i boligselskaper som selv investerer i energitiltak, kan også benytte seg av Enovatilskuddet.

les mer

Krav til individuell energimåling på sluttbrukernivå vil også komme i Norge som et resultat av EUs Energieffektiviseringsdirektiv

Les mer