Solfanger

Modulære bygningselementer som erstatter annen tak- og fasadekledning

Mer enn 10 års intensivt forsknings- og utviklingsarbeid har resultert i unik teknologi

Aventas solfangere lages i avanserte plastmaterialer (polymermaterialer), som ellers brukes innenfor medisin, bil- og flyindustrien. Dette gir store kostnadsmessige og estetiske fordeler i forhold til å bruke tradisjonelle metaller. Solfangerne har høy effektivitet og er samtidig en fullverdig ytterkledning mot vær og vind. De leveres som modulære bygningselementer, og kan erstatte alminnelig tak- eller fasadekledning. Modulene er kompakte, raske og enkle å installere. 

AventaSolar-solfangeren er kvalitetskontrollert i henhold til tysk industrinorm (DIN) og er Solar Keymark*-sertifisert.

Modeller

 • for bygningsintegrering
 • for integrasjon i vindusramme (NorDan)
 • for montering på stativ

* Solar Keymark er et frivillig tredjeparts sertifiseringsmerke for solvarmeprodukter, som viser sluttbrukere at et produkt er i samsvar med og oppfyller europeiske standarder og krav. Dette er det viktigste kvalitetsmerke for solvarmeprodukter.

Fordeler

 • fleksible lengder - kan tilpasses bygges arkitektur
 • kan erstatte annen tak- og fasadekledning - kostnadsbesparende
 • lav vekt - enklere installasjon
 • drain-back - sikkerhet mot frost og koking
 • rent vann brukes som sirkulasjonsmedium - ingen glykol
 • etter 5 måneder har solfangerne levert like mye energi som det gikk med til framstilling
 • materialene er tilnærmet 100% resirkulerbare

Virkemåte

Når solstrålene skinner på solfangeren, varmes den opp. Dette registreres av en temperaturføler i solfangeren. Rent vann pumpes opp i solfangeren og tar opp varmen som finnes der. Det soloppvarmede vannet sirkulerer videre ned til en varmtvannsbereder eller et varmelager, der varmen blir overført til tappevannsforsyning og/eller til romvarme. Vannet sirkulerer gjennom solfangeren helt til sirkulasjonspumpen stopper. Det skjer hvis:

 • temperaturforskjellen mellom solfangeren og bunnen av berederen/ varmelageret blir mindre enn 3–4 °C (det er ingen solenergi å høste inn), eller
 • vannet i solfangeren blir for varmt (overtemperatursikring)

Når sirkulasjonspumpen stopper, dreneres vannet slik at solfangeren er tom så lenge solvarmeanlegget ikke er i drift. Denne dreneringsfunksjonen sikrer solfangeren mot overtemperatur (koking) og mot frost (frostsprengning) i kalde perioder på vinterstid. Et elektrisk varmeelement vil sørge for at tappevannet alltid har en tilstrekkelig høy temperatur og at varmelageret kan besørge romvarmebehovet, men solenergi er den prioriterte energikilden.