Prosjektvurdering

Aventa gjør gjerne en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av potensielle prosjekter - egner det seg for solvarme?, hva kan utbyttet bli? og hva vil det koste?

Send oss gjerne en epost med opplysninger om følgende:

  • Beliggenhet – stedsangivelse, hvor er prosjektet lokalisert?
  • Byggets plassering på tomten. Send oss et situasjonskart hvis du har.
  • Skal solfangeren monteres på tak, trenger vi å vite takvinkelen. Denne bør være over 25 grader.
  • Skal solfangeren plasseres på fasaden, trenger vi en fasadetegning eller et foto av den aktuelle veggen.
  • Varmebehovet i bygget og hva solenergi skal brukes til (tappevann, tappevann og romvarme, basseng etc). Er bygget i bruk hele året, eller er det vesentlig mindre brukt om sommeren.
  • Skal solenergi brukes til romoppvarming, må vi vite hvor stort bygget er (oppvarmet areal) og hvordan varmen skal fordeles/type oppvarmingssystem (f. eks. Gulvvarme, veggvarme, viftekonvektor etc). Vi trenger også å vite isolasjonsstandard, alternativt byggeår (passivhus, TEK10 osv.).
  • Hvor skal teknisk rom plasseres (der berederen eller varmesentralen skal stå)?. Avstanden mellom solfanger og bereder påvirker kostnasdene, og det er viktig å finne en hensiktsmessig føringsveg for rør.

Prosjekttegninger og fotografier gjør det enklere for oss å gi gode løsningsforslag! Er det vanskelig å besvare spørsmålene? Ring oss på 22 16 14 10

For nyere bygg med lavt energibehov (Tek 10, lavenergistandard) kan man innfri kravet om fornybarandel med et solvarmeanlegg.