Første testhus i Norge

Det første fullskala forsøkshus med solvarmeanlegg i Norge ble bygget i 1977 av professor John Rekstad.

Huset er lokalisert i Lørenskog kommune, rett utenfor Oslo. Anlegget har har vært i kontinuerlig drift siden oppstarten, og bidratt med en energiproduksjon på ca. 280 000 kWh.

  • Byggeår: 1977
  • Netto energibidrag fra solvarmeanlegg: 
    7 500 kWh pr.år
  • Totale vedlikeholdskostnader: NOK 1 500

Testhuset representerte kick-off for en solenergisatsning ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Prosjektet har adressert ulike aspekter ved nye energiløsninger, som fotovoltaisk solenergi (PV), løsninger med hydrogen som energibærer, kjølekonsepter for bygg, energimåling osv.