Aventa solvarmeanlegg

Enten det dreier seg om små eller store anlegg, vil systemene være satt sammen av 3 hovedkomponenter - solfangere, varmesentral/bereder og styringssystem. Aventa leverer alle komponentene, se nærmere beskrivelse under produktinformasjon.

God systemoperasjon og minimalt vedlikehold

Vi har lagt vekt på best mulig systemoperasjon for at energiutbyttet skal bli optimalt og driften så enkel som mulig. Anleggene vil dekke energibehovet 100%. I perioder der solvarmen ikke gir tilstrekkelig bidrag, vil elektrisitet være standard tilleggsvarmekilde. Andre enrgikilder og teknologier kan enkelt knyttes til, f. eks. en varmepumpe eller en biobrenner (ved, pellets, flis).

Solvarmeanleggene egner seg både for nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Installasjon i eksisterende bygg er særlig gunstig dersom berederen er moden for utskifting eller når tak/fasade skal utbedres. Solfangerarealet beregnes utfra størrelsen på bygget, energibehovet og arkitekturen. Prinsippene er de samme enten prosjektet er stort eller lite. Når anleggene er satt i drift, vil de fungere automatisk gjennom året og kreve minimalt med vedlikehold.

Enkel montering

Aventa-systemet er relativt enkelt å montere. Solfangerne er ikke trykksatte og har lav vekt. Montering av disse krever ingen autorisasjon, og bør gjøres av den/de som jobber med taket eller fasaden – gjerne snekker. Varmesentralen eller berederen kobles til trykkvannet av en VVS-installatør (ett tilknytningspunkt) og styringssystemet installeres av elektriker. Når anleggene er satt i drift, vil de fungere automatisk gjennom året. 

Ulike systemer

Soloppvarming av rom og tappevann

Systemet består av solfangere, en varmesentral med påmontert utstyr for drift av både solvarmeanlegg, vannbårent varmeanlegg og styringselektronikk. Styringssystemet sikrer maksimal innhøsting av tilgjengelig solenergi og komfortabel romoppvarming. Varmen fordeles med et vannbårent gulvvarmesystem som kobles til varmesentralen.

Varmesentralen har elektrisk varmeelement som standard back-up-løsning, men er forberedt for tilkobling av varmepumpe, vedovn med vannmantel eller andre varmekilder.

les mer 

Soloppvarming av tappevann

Systemet består av solfangere, en spesialdesignet varmtvannsbereder, et rørsystem og styringselektronikk som sikrer maksimal innhøsting av tilgjengelig solenergi.

Dekker normalt 50-60 % av tappevanns-behovet, resten sørger varmeelementet i berederen for. Styringssystemet sørger for sikring mot legionella ved at beredertemperaturen  fra tid til annen økes til 70°C.

les mer

NorDan Solar: Solfanger i vindu

- samarbeid med NorDan
Systemet består av Aventa-solfangere integrert i NorDans vinduskarmer, og monteres i fasade på samme måte som et vanlig vindu. Solfangeren kobles med en rørforbindelse til berederen. Bak solfangeren lektes og isoleres veggen som vanlig. Anlegget leveres som en komplett pakke med solfangervinduer, en spesialutviklet varmtvannsbereder fra OSO Hotwater og et rørsystem som forbinder komponentene.

Dekker normalt 50-60 % av tappevannsbehovet, resten sørger varmeelementet i berederen for. 

Les mer på NorDan sitt nettsted: les mer


Se video her

Prosjektvurdering

Aventa gjør gjerne en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av potensielle prosjekter - egner det seg for solvarme?, hva kan utbyttet bli? og hva vil det koste?

Ofte stilte spørsmål....og svar finner du her

I samarbeid med internasjonale partnere har Aventa tatt fram en helt ny generasjon solfangere. De lages i avanserte polymermaterialer i stedet for kobber og aluminium. Målet har vært å forbedre estetikken og senke kostnadene.

Vår visjon er at solfangere skal erstatte annen tak og fasadekledning, og være en naturlig del av byggets arkitektur. Solenergien er økonomisk konkurransedyktig i forhold til  andre energikilder.