Solenergi

  • 75-80 % av energiforbruket i bygg er relatet til oppvarming og kjøling
  • Store besparelser oppnås når solvarmen brukes direkte uten å gå veien om elektrisitet
  • Solfangere utnytter 90% av solenergien – solceller 15-20%

Aventas solvarmeanlegg passer for alle typer bygg som har behov for varme - små og store. Vanligvis brukes energien til oppvarming av rom, tappevann og svømmebasseng, men det finnes også andre bruksområder. 

Solfangerne er beregnet for bygningsintegrasjon, og det er lagt stor vekt på estetikk og fleksibilitet. Lønnsomheten er som regel svært god og anleggene gir energipriser som konkurrerer med dagens strømpriser.

Aventa leverer komplette solvarmeanlegg. Vi følger kunden gjennom hele prosjektet fra rådgivning og design og helt fram til energien kan brukes. Sammen med partnere og lokale installatører sørger vi for en best mulig totalløsning.

Vi gjør gjerne en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av potensielle prosjekter - egner det seg for solvarme?, hva kan utbyttet bli? og hva vil det koste?

Les mer

Enova støtter installasjon av solvarmeanlegg

Privathusholdninger får dekket 25% av totalkostnad, maksimum 10 000 kr pluss 200 kr ekstra per kvadratmeter solfanger som installeres, oppad begrenset til 25 m2. Ordningen er rettighetsbasert.

Les mer