Referanser

Eneboligen i Stavern ligger flott til med utsikt over store deler av Skagerak og Ytre Oslo-fjord. 7 kvadratmeter solfangere er integrert i vindusrammer i husets sørfasade, og vil bidra til både varmt tappevann og romvarme i samspill med andre energiteknologier (varmepumpe og vedovn med vannmantel). 

På Heggtoppen i Lier har Lier Boligbyggelag bygget 4 nye småhus med til sammen 30 utleieleiligheter. Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner, både når det gjelder energibruk,  materialbruk og universell utforming. Solenergi brukes som kilde til oppvarming av rom og tappevann i leilighetene, og 2 av husene har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Varmen fordeles med behagelig vannbåren gulvvarme.

OBOS har bygget 34 nye rekkehus med passivhus-standard på Mortensrud i Oslo. Passivhus-standarden oppfylles ved at solfangere fra Aventa er integrert i sørvendt tak eller balkongvegg, dimensjonert til å dekke 60 % av det totale årlige varmeforbruket. Det er installert 14 kvadratmeter solfangere på hvert hus.

Ved å gjøre husene 60% selvforsynte med varme, slipper OBOS investeringen ved å fremføre fjernvarme til utbyggingsfeltet. OBOS kan dermed oppnå kravene til energibruk for en lavere kostnad.

Eneboligen ligger flott til på øya Talgje i Finnøy kommune. Den er prosjektert etter passivhusstandard og bygget i massivtre med utvendige påforingselementer. På en skrånende husvegg (68 graders helningsvinkel) mot sør, er det montert 16 m2 AventaSolar solfanger.

Prisbelønnet flerfamiliehus, 8 leligheter (130-170 m²) i to og tre etasjer, totalt areal 1868 m². Solvarmeanlegget er en viktig del av byggets design. 100 kvadratmeter solfangere er integrert i sørfasaden, og bidrar til oppvarming av rom og tappevann. 

Rudshagen borettslag ligger på Mortensrud og består av 17 eneboliger med passivhusstandard. Husene er bygget av OBOS, og dette er Norges første boligfelt med passivhus. Alle husene har vannbåren varme, 16 har fått installert varmepumpe og ett har fått solfangere på sørvendt fasade. Rudshagen er utpekt som forbildeprosjekt av ENOVA.

Aventa har rehabilitert solvarmeanlegget på Klosterenga Økologiboliger (USBL) - en 6-etasjers bygning med 35 leiligheter organisert i et økologisk borettslag. Det er installert 170 kvadratmeter AventaSolar-solfangere på byggets tak, som forventes å gi et årlig energibidrag på 50 000-55 000 kWh til oppvarming av rom og tappevann. Prosjektet er dokumentert som Best practice i Caddet Technical Brochure no. 170 (IEA/OECD), Godt eksempel på økodesign hos SFT, og vant NBO's nordiske miljøpris 2000.

Enebolig med solfangere montert på garasjetak.

• Solfangerareal : 25 m2, • Varmelager : 2 m3, rent vann, 
• Tilleggsvarme : elektrisitet, • Solutbytte : 8 000 kWh pr. år

100 m2 AventaSolar solfangere montert på sørvendt fasade av et sportssenter i Aveiro i Portugal. Solfangerne sørger for varmtvann i dusjanlegget, og gir samtidig solavskjerning til bygget.