Visjon

Aventa’s vision is to become a leading global provider of solar thermal energy by offering cost-effective and architecturally appealing solar collector systems based on high-performing polymer materials

  • Mer enn 10 års intensivt forsknings- og utviklingsarbeid har resultert i utvikling av en unik og patentert teknologi for utnyttelse av solenergi til varmeformål.
  • Hovedprinsippene som er lagt til grunn for Aventa-systemet er reduserte kostnader, fjerning av installasjons-barrierer, høy systemeffektivitet og forbedret estetikk. 
  • Et nytt produksjonsanlegg med en årlig kapasitet på 70,000 m2 solfangere ble åpnet i 2013.
  • Aventa samarbeider med ledende europeiske bedrifter og forskningsinstitusjoner, som Solvay og Fraunhofer ISE