Aktuelt

Nyheter

Greske byggkonsulenter og eiendomsforvaltere til Norge for å se på Aventas solvarmeinstallasjoner

Hellas er i Europa-toppen når det gjelder solvarmeinstallasjoner, og det finnes mange lokale utstyrsprodusenter. Likevel har en gruppe byggkonsulenter og eiendomsforvaltere fått øynene opp for Aventas teknologi og ønsker å implementere bygningsintegrerte polymersolfangere i framtidige prosjekter. 

450 m2 solfangere på taket av nye Moelv svømmehall

Aventa skal levere 450 kvadratmeter solfangere til den nye svømmehallen som bygges i tilknytning til nye Moelv skole og flerbrukshall. Anlegget blir det største solvarmeanlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge.

Enkle, effektive og estetiske solvarmeanlegg - løsninger som lønner seg!

Aventas solfangere er laget i avanserte polymermaterialer. De kan derfor leveres i ulike størrelser tilpasset byggets arkitektur. Solfangerne erstatter andre bygningsmaterialer og man sparer utgifter til annen tak- og fasadekledning. Teknologien utnytter solstrålene effektivt og anleggene har svært god pay-back.

Aventa har signert avtale med Statsbyg om leveranse av solvarmeanlegg til Ilseng Fengsel

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi, og har signert avtale med Aventa om leveranse av nytt solvarmeanlegg til Hedmark fengsel, avd. Ilseng på Hamar. 270 kvadratmeter solfangere skal monteres på sørvendt takflate på Forlegningen og sørge for varmt forbruksvann. Energiforbruket er beregnet til drøyt 70 000 kWh per år og solvarmeanlegget vil dekke nær 60% av dette. Avgjørende for prosjektet var at Aventas solfangere kunne integreres og tilpasses byggets visuelle uttrykk.

Første byggefelt med NorDan Solar-anlegg reiser seg på Moi

I Tunheimsveien på Moi er Blink Hus og Bjerkrheim Trelast i ferd med å bygge det første boligfeltet med NorDan Solar solvarmeanlegg. Feltet består av 9 eneboliger og 12 leiligheter fordelt på 3 bygg. Samtlige eneboliger og et av leilighetsbyggene får installert solfangere, som vil dekke 60% av energibehovet til varmt tappevann. 


Pressemeldinger

Nytt senter for energiteknologi til Grenland

Et nytt senter for energiteknologi er under planlegging. Senteret, ICEP, skal lokaliseres i Grenland og bygges rundt et produksjonsanlegg for formgiving av plater i avanserte høytemperaturbestandige polymermaterialer. Slike plater brukes i solenergiprodukter for å redusere kostnader og øke fleksibiliteten. En ny generasjon hybride solpaneler er også under utvikling i samarbeid med ledende europeiske industrier og forskningsinstitusjoner. Disse panelene vil levere både elektrisitet og varme, og er spesielt tilpasset behovene i utviklingsland. ICEP-anlegget vil bli det første i sitt slag i verden og internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner vil delta i utviklingen av senteret. 

Aventa leverer solvarmeanlegg til Bjørkelangen skole

På Bjørkelangen bygger Aurskog-Høland kommune en ny og klimavennlig skole med flerbrukshall. Aventa har fått kontrakt på leveranse av solvarmeanlegg til prosjektet.

Aventa signerer avtale med Statsbygg, region øst om leveranse av solvarmeanlegg til Ilseng Fengsel

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi, og har signert avtale med Aventa om leveranse av nytt solvarmeanlegg til Hedmark fengsel, avd. Ilseng på Hamar. 270 kvadratmeter solfangere skal monteres på sørvendt takflate på Forlegningen og sørge for varmt forbruksvann. Energiforbruket er beregnet til drøyt 70 000 kWh per år og solvarmeanlegget vil dekke nær 60% av dette. Avgjørende for prosjektet var at Aventas solfangere kunne integreres og tilpasses byggets visuelle uttrykk.

Aventa har ferdigstilt ny automatisert produksjonslinje for AventaSolar solfangere

Solenergibedriften Aventa AS har investert betydelige midler i ny ”state of the art” produksjonslinje for solfangere. Anlegget er laget av produsenten FILL i Østerrike, en av verdens ledende leverandører av komplette produksjonslinjer til ulike industrivirksomheter. Produksjonsanlegget automatiserer store deler av produksjonsprosessen for Aventa, sikrer høy og jevn kvalitet og sørger for en årlig kapasitet på 40 000 m2 solfangere på ett skift. Innovasjon Norge har bidratt med lån til investeringen.

Aventa lanserer polymersolfanger med høy ytelse

Et samarbeid mellom Chevron Phillips Chemicals Int. NV og Aventa AS har resultert i en høy-temperatur polymersolfanger, som nå er klar for internasjonal markedsintroduksjon.