Nyheter

NorDan Solar – spennende referanseprosjekter installert og i drift

NorDan og Aventa har sammen laget en løsning for integrering av solfangere i vindus-konstruksjoner. I sommer har vi installert to nye referanseanlegg, ett på et bolighus i Stavern og ett på den nye klimalaben til Otta videregående skole. Anleggene har fine kombinasjoner av vinduer og solfangere i fasade.

NorDan Solar på Solenergidagen 2014

Under tittelen ”Integrering av solenergi i bygningsmaterialer – realisering av NorDan Solar” presenterte  produktutviklingsdirektør i NorDan, John Olav Rasmussen, konseptet på Solenergidagen den 9. mai.

image image image image image image image

Solenergi – oppvarming av rom og tappevann til konkurransedyktig pris

Vi tilbyr solfangere og solvarme-anlegg til både små og store prosjekter. Solfangerne egner seg spesielt for estetisk bygnings-integrasjon, og er enkle å montere. De leveres som modulære bygningselementer, tilpasset norske byggestandarder. I velprosjekterte anlegg kan store deler av energibehovet til varme dekkes med gratis solenergi.

Hvit_space

Temperaturregulering, individuell energimåling og energiutlesning

Aventa leverer komplette styrings- og energimålings-systemer for lavtemperatur vannbåren varme og solvarmeanlegg. I større prosjekter med flere brukere på samme energisentral foretas individuell energimåling (varme, elektrisitet, evt. gass). Energiforbruket, fordelt på leilighet og type forbruk, kan hentes ut fra internett. Dataene er klargjort for direkte fakturering.

 
Strandkanten_mindre
Strandkanten - 450 leiligheter med vann-båren varme og individuell energimåling.  
Hvit_space